จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รายชื่อคณะกรรมการชมรมท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อชุมชนพ.ศ.๒๕๕๒

ชมรมท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อชุมชน Community-Based Sustainable Touirsm Club
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง คณะ สาขา เบอร์โทร
1 นางสาวจุราภรณ์ แท่นทอง อ้น ประธาน บริหารธุรกิจ การเงิน 087-9901352
2 นายพงษ์พันธ์ สมนาก เจี๊ยบ รองประธาน 1 นิเทศศาสตร์ 087-5468816
3 นายจักรกฤษ มิลินทสูตร จิมมี่ รองประธาน นิเทศศาสตร์ 084-1256507
4 นางสาวภัตรา ไชยสิทธิ์ จิ๊ก เลขานุการ บัญชี บัญชี 084-8504948
5 นางสาววราภรณ์ อ้ายซอง ทิพย์ รองเลขานุการ บริหารธุรกิจการเงิน 084-3738129
6 นายเสริมศักดิ์ เต๋งจงดี แต้ง เหรัญญิก นิเทศศาสตร์ 51152-0003
7 นายเกษม พุทธา แนท ผู้ช่วยเหรัญญิก วิศวการจัดการด้านพลังงาน 084-7597079
8 นายชูศักดิ์ เฉลิมทรง หน่อง ฝ่ายทะเบียน นิเทศศาสตร์ 089-6856542
9 นางสาวสุนิษา รัตนสุภา จอย รองฝ่ายทะเบียน บัญชี บัญชี 081-0859241
10 นายณัฐนัย แจ่มจันทร์ บาส ฝ่ายยานพาหนะ นิเทศศาสตร์ 080-9430165
11 นางสาวสุดารัตน์ เลขมาศ บี รองฝ่ายยานพาหนะ นิเทศศาสตร์083-6117000
12 นางสาวทิมาพร ชื่นสงวน น้ำ ประชาสัมพันธ์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศสาตร์ ท่องเที่ยวโรงแรม 087-
9838195

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่เห็นอาจารย์เข้าไปCommentในบล็อกของหนูเลย
    www.Tourismindustydpu005rungarun
    มาแนะนำด้วยนะค่ะอาจารย์...ขอบคุณค่ะ

    ตอบลบ