จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เที่ยวบ้านฮอลันดาสมัยอยุธยา

ฮอลันดาเป็นชาติมหาอำนาจซึ่งเข้ามามีบทบาทราชสำนักอยุธยาเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองต่อเนื่องมาถึงต้นรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หมู่บ้านฮอลันดาตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จากวัดพนัญเชิงประมาณ300 เมตร นักท่องเที่ยวต้องขับรถเข้าไปในทางแคบๆผ่านอู่ต่อเรือเอกชน สิ่งที่ตั้งเด่นในเขตโบราณสถานแห่งนี้ คือ อนุสรณ์สถานก่ออิฐถือปูนมีจารึก(ใหม่)เป็นภาษาดัทช์


กรมศิลปากรเคยอนุมัติโครงการขุดแต่งโบราณสถานหมู่บ้านฮอลันดาสมัยอยุธยา 2 ครั้ง พบหลักฐานชิ้นส่วนเครื่องเคลือบดินเผาแบบยุโรปจำนวนมาก เหรียญฮอลันดา กล้องยาสูบดินเกาลินเคลือบสีขาว กล้องสูบฝิ่น ฯลฯ

รากฐานอาคารโรงสินค้าฮอลันดา ซึ่งในบันทึกของชาวต่างประเทศระบุตรงกันว่า เป็นชุมชนชาวต่างชาติเพียงแห่งเดียวที่มีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบอย่างมั่นคงแข็งแรง มีการสร้างทางระบายน้ำก่ออิฐถือปูนอย่างแข็งแรงมั่นคง
จารึกข้างต้นอ่านได้ความรวมๆว่า "สถานที่แห่งนี้ระหว่างค.ศ.1634-1767 เคยเป็นที่ตั้งของบริษัท อินเดียตะวันออก (VOC - Vereenigde คือ united / Oostindische คือ East India /Compagnie คือ Company)" ชาวสยามเคยเรียกชาวฮอลันดาว่า ชาววิลันดา ซึ่งเป็นคำที่ชาวโปรตุเกสใช้เรียกชาวฮอลันดามาแต่เดิมว่า "uitelander" (อ้างจากวิทยานิพนธ์เรื่องชุมชนชาวโปรตุเกสสมัยกรุงศรีอยุธยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร)

47 ความคิดเห็น:

 1. ส่ง งาน เว็บบล็อค คะ ภรินทร์ธร พานทอง 530105030189

  ตอบลบ
 2. ส่งงานค่ะ เปรมฤทัย แก้วไชย 530105030102

  ตอบลบ
 3. http://530105030215.blogspot.com/ ณัฐินีย์ สังคะกุล คะ

  ตอบลบ
 4. http://tourismindustydpu004piyaporn530105030.blogspot.com/

  ส่งเว็บบล็อกค่ะ นางสาวปิยะภรณ์ เอนกโชติวัฒน์ 530105030223

  ตอบลบ
 5. http://industrytourismdpu004530105030181.blogspot.com/

  ส่งบล็อกค่ะ นางสาว รัชญา เพียรดี 530105030181

  ตอบลบ
 6. http://industrytourismdpu004napapan.blogspot.com/

  ส่งบล็อกค่ะ นางสาว นภาพรรณ พงศ์ฤกษ์ดี 530105030190

  ตอบลบ
 7. http://industrytourismdpu0004.blogspot.com/

  ส่งบล็อกครับ นายนิพิฐพนธ์ เกตุพันธ์

  ตอบลบ
 8. http://faosun.blogspot.com/

  ส่งงานครับอาจารย์

  นายมูฮาหมัด อาบูบากา กลุ่ม004

  ตอบลบ
 9. http://tourismindustry_Prukratree Rayasakun G.002

  ส่งบล็อกค่ะ น.ส.พฤทธิ์ราตรี รายาสกุล 530105030086

  ตอบลบ
 10. http://www.Tourismindustry_pakatip BamrungsriG.002

  ส่งบล็อกค่ะ


  ผกาทิพย์ บำรุงศรี 530105030087

  ตอบลบ
 11. http://tourismindustry_tassanee Meetong G.002

  ส่งงาน

  ทัศนีย์ มีทอง 530105030084

  ตอบลบ
 12. ส่งบล็อกค่ะ นางสาวสุกัญญา ช่างเก็บ

  http://industrytourism0004.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. http://industrytourism.blogspot.com/
  ส่งงานค่ะ 530105030234 ณัฏฐศศิ

  ตอบลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 15. ส่งเว็บบลอคค่ะอาจารย์

  http://industrytourismdpu004arkit.blogspot.com/

  นายอากฤษฎิ์ อุตมา

  ตอบลบ
 16. ส่งงานค่ะ

  http://turismindustrydpu0004parinyaporn.blogspot.com/

  นางสาวปริญญาพร อินทนนท์

  ตอบลบ
 17. ส่งงานค่ะ ...

  http://turismindustrydpu0004nichapakpil.blogspot.com/

  น.ส.ณิชาภัค พิไลโชค --- 530105030202

  ตอบลบ
 18. ส่งงานครับอาจารย์

  http://akarathai530105030246.blogspot.com/

  อัครไท บัดติยา 530105030246

  ตอบลบ
 19. http://industrytourismdpu004530105030243.blogspot.com/
  ส่งงานค่ะ กฤตยา บัวคลี่ 530105030243

  ตอบลบ
 20. ส่งงานคัฟ

  http://530105030185dpu.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. ส่งงานค่ะ

  http://panyaporndpuas530105030198.blogspot.com/


  ปรรยพร นุชนงค์ 530105030198
  คณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขา การท่องเที่ยวและโรงแรม

  ตอบลบ
 22. ส่งงานค่ะ ... อาจารย์

  http://turismindustrydpu0004autcharapoo.blogspot.com/

  น.ส.อัจฉรา โป๊ะขันที -- 530105030229

  ตอบลบ
 23. ส่งBLOG ครับ

  สานิต ผ่องสว่าง http://industrytourismdpuooa.blogspot.com/2010/07/blog-post.html

  ตอบลบ
 24. ส่งงานคะ อาจารย์ 530105030237

  http://nikiloopsindustrytourism004.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. ส่งงานครับ อาจารย์ ณัฐธีร์ ภิญโญปิยวิศว์ 530105030188

  http://nattee530105030188.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. อาจารย์ส่งงานค่ะ

  ตรวจให้ด้วยนะข๊ะ

  http://530105030210yupadee.blogspot.com

  ยุพดี รัตนศรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวการโรงแรม

  ตอบลบ
 27. ส่งงาน ทรงพล ชื่นอุทัย ครับ
  http://530105030219industrytourism.blogspot.com/

  ตอบลบ
 28. ส่งงานเว็บบล็อกค่ะ
  numnim0406@gmail.com
  น.ส วันลี พันธ์ดี 520101110029

  ตอบลบ
 29. http://tourisnindustrydpu0004ronnaphop.blogspot.com/
  นาย รณภพ ภูษา
  530105030204

  ตอบลบ
 30. ส่งงานเว็บบล็อกค่ะ
  http://tourismdpu005wanlee.blogspot.com
  นางสาว วันลี พันธ์ดี 520101110029

  ตอบลบ
 31. ส่งงานเว็บบล็อกค่ะ
  http://tourismdpu005Benjawan.blogspot.com
  นางสาวเบญจวรรณ บุตรฉุย 520101110041

  ตอบลบ
 32. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 33. อาจารย์คะหนูมาส่งงานเว็บบล็อกค่ะ ถ้ามีข้อผิดพลาดส่วนไหนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ เด็กกำลังหัดทำ....ขอบคุณค่ะอาจารย์
  http://tourismindustrydpu005rungarun.blogspot.com
  Dekbankclash@gmail.com
  นางสาวรุ่งอรุณ ชวลิต 520101110039
  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

  ตอบลบ
 34. อาจาร์คะส่งงานเว็บบล๊อกค่ะ ถ้าตรงไหนผิดพลากแนะนำด้วยนะคะ
  http://tourismladustrydpu2010kanyarat.blogspot.com/
  กลุ่ม005 นางสาว กัลยรัตน์ โชติสาริกร 520101110030
  สาขา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

  ตอบลบ
 35. ส่งงานเว็บบล็อคค่ะ แนะนำด้วยนะคะ...พึ่งหัดทำค่ะ
  http://tourismindustrydpuorapin.blogspot.com/
  กลุ่ม 005 นางสาวอรพิณ อภิชาติพงษ์ 520101110035
  สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

  ตอบลบ
 36. http://tourismindustry004atchai.blogspot.com/

  มาติด้วยครับ

  มั่วมาก

  กลุ่ม 004 นาย อธิชัย อุทัย 530105030250

  ตอบลบ
 37. ปิดรับ ห้ามส่งช่องทางนี้ครับ
  อ.พิทยะ

  ตอบลบ
 38. ด่วน
  รุ่งอรุณ กับเบญจวรรณ ครูเข้าเวบบบล็อกเธอไม่ได้

  ตอบลบ
 39. tourismindustrydpu005oranutsang.blogspot.com
  อรนุช แสงสุรีศรี
  520101110014
  สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  ส่งงานค่ะ
  *ปิดรับ ห้ามส่งช่องทางนี้ครับ*แล้วส่งทางไหนคะ?

  ตอบลบ
 40. อาจารย์พิทยะค่ะ
  ส่งงานค่ะ
  งานที่ 1 บทเรียนที่1 ค่ะ
  งานที่ 2 สถานที่ท่องเที่ยวค่ะ
  งานที่ 3 โปรเเกรมทัวร์ค่ะ
  งานที่ 4 ปินโต่ค่ะ
  ยังไงก็ขอความคิดเห็นจากท่านอาจารย์ด้วยนะคร่ะ
  ในการจัดทำงานชิ้นนี้
  เพื่อนำไปใช้เเละปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งๆขึ้นคร่ะ
  ขอบคุณมากนะ

  http://tourismdpu002midnice.blogspot.com/

  ลิ้งของหนูนะคร่ะ อาจารย์สุดหล่อ
  รหัสนศ. 530105030105

  ตอบลบ
 41. ครูคร่ะไม่ส่งงานที่นี้เเล้วจาให้หนูไปส่งตรงไหนคร่ะ อิอิอิ
  ด่วนคร่ะ
  หนูเครียดมากกกก

  ตอบลบ
 42. ขยับตรงที่ ข้างล่างขึ้นไปอีกไม่ไหมค่ะ
  อาจารย์

  ตอบลบ
 43. ส่งงานจ้า อาจารย์

  http://queeniix.blogspot.com/

  คลิ๊กเลยย!!

  ชื่อ นายภาณุมาส โพธิกุล
  รหัส 530105030101 กลุ่ม 002

  ตอบลบ
 44. http://aun-mooaunba.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
  นาย กิตติธัช ตันประเสริฐ
  530105030226

  ส่งงาน ตลาดน้ำ ครับ

  ตอบลบ
 45. อาจารย์เข้าไปดูของหนูใหม่ที แก้ไข แล้วคะ

  ตอบลบ
 46. แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์...ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยไปตรวจดูอีกทีนะคะ

  http://tourismindustrydpuorapin.blogspot.com/

  นางสาวอรพิณ อภิชาติพงษ์

  ตอบลบ