จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการบริจาคหนังสือให้ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน ตลาดนางเลิ้ง

โดยพิทยะ ศรีวัฒนสาร

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 เวลาประมาณ 10.30 น.ชมรมท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จัดกิจกรรมบริจาคหนังสือมือสองให้แก่ห้องอ่านหนังสือชุมชนของกรุงเทพมหานคร ณ ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน(วัดแคนางเลิ้ง) ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตูพ่าย ชุมชนดังกล่าวจัดอยู่ในชุมชนแออัดที่มีความเข้มแข็งในเรื่องการสร้างสรรค์พลังพลเมืองรักษ์บ้านเกิด ซึ่งพยายามต่อสู้เรียกร้องพื้นที่การแสดงออกทางวัฒนธรรม จนสามารถยับยั้งการรื้อโรงภาพยนตร์เฉลิมธานีได้เป็นผลสำเร็จ และพยามยามฝึกฝนให้เยาวชนให้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านนาฏศิลป์(รำซัดชาตรี) ซึ่งเคยมีชื่อเสียงมานานในชุมชนแห่งนี้ตั้งแต่สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475คุณสุวัน แววพลอยงาม ประธานคณะกรรมการชุมชนคนที่ 2 เป็นผู้รับมอบหนังสือจาก อาจารย์ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร อาจารย์ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เครือข่ายของชมรมท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อชุมชน มธบ. ตัวแทนกิตติมศักดิ์ของชมรมฯ เป็นมอบหนังสือดังกล่าว โดยมีกรรมการชุมชนและเยาวชนในชุมชนเป็นสักขีพยาน
เด็กหญิงน้ำมนต์ กำลังสาธิตท่ารำซัดชาตรีที่บ้านไม้ในชุมชนซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนบ้านด้วยความภาคภูมิใจ บ้านหลังเล็กๆดังกล่าวถูกปรับปรุงเป็นศูนย์กลางด้านการฝึกฝนทางศิลปะและวัฒนธรรมของเยาวชน เพื่อมิให้พวกเขาตกเป็นทาสยาเสพติด เมื่อเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรม ก็จะมีขนมและอาหารกลางวันรับประทาน และยังได้การอบรมและปลูกฝังกิริยามารยาทในสังคมอีกหลายอย่างทำให้เด็กๆเหล่านี้ สามารถพูดจาโต้ตอบกับผู้เข้าไปเยือนอย่างเฉลียวฉลาดและไพเราะเพราะพริ้ง


ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน เป็นชุมชน1ใน3ของชุมชนตลาดนางเลิ้ง ซึ่งมีความเข้มแข็งในด้านการจัดการทรัพยากรมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน จนสามารถพัฒนาให้ชุมชนดังกล่าวกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชน เชื่อมโยงกับตลาดนางเลิ้ง โรงภาพยนตร์เฉลิมธานี