จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เปิดโลกกิจกรรม 2554 มธบ. วันที่ 15-17 มิถุนายน 2554

รายงานโดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร

ระหว่างวันที่15-17 มิถุนายน 2554 ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชมรมและกรรมการคณะวิชาต่างในมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดงานเปิดโลกกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชมรมต่างๆ ตามความสนใจ ในโอกาสนี้ชมรมท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อชุมชน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


นางเสือดาวเพศที่3


ใต้อาคาร 7 และซุ้มรับสมัครสมาชิกชมรม


การทำกิจกรรมPRผลิตภัณฑ์ของตัวแทนธุรกิจเอกชน

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Thailand Tourism Festival 2011, June 7-12.เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร


ระหว่าง 8-12 มิถุนายน 2554 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดงานเทศกาลท่องเที่ยว "Thailand Tourism Festival" ที่เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ และที่มุมหนึ่งของงานได้นำเสนอพัฒนาการของแนวคิดในแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ละช่วงไว้อย่างน่าสนใจ จึงนำมาถ่ายทอดให้ทราบเท่าที่จะสามารถทำได้ครับ