จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

Palio : แหล่งท่องเที่ยวแบบอุทยานความคิด(Theme park)แห่งใหม่เชิงเขาใหญ่

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร
ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2554 ผู้เขียนได้ร่วมเดินทางไปกับโครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า โดยเข้าพักที่โรงแรมโกลเด้นโกลด์เขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


หัวข้อทางวิชาการที่บุคลากรของสถาบันเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทัศนคติเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ระหว่าง13.30-16.30น. คือ "Career Path: ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน" และ "พัฒนาสมรรถนะหลักของสถาบัน: T-DeMOC" หลังจากนั้นครอบครัวของบุคลากรก็ได้รับโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตไปในคราวเดียวกันด้วย


ปาลีโอ(Palio)เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบอุทยานความคิดเชิงเขาใหญ่ที่น่าสนใจ ซึ่งผู้เขียนได้ร่วมเข้าไปเยี่ยมชม สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ จำลองสถาปัตยกรรมและรูปแบบของตลาด ร้านค้า โรงแรม และเมืองมาจากประเทศอิตาลี


ดังนั้น นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความงามโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่ประดับในลานกลางเมืองจำลองแห่งนี้ อย่างน่าประทับใจ จนแทบจะไม่อยากจะเดินทางกลับออกมาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น