จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เปิดโลกกิจกรรม 2554 มธบ. วันที่ 15-17 มิถุนายน 2554

รายงานโดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร

ระหว่างวันที่15-17 มิถุนายน 2554 ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชมรมและกรรมการคณะวิชาต่างในมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดงานเปิดโลกกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชมรมต่างๆ ตามความสนใจ ในโอกาสนี้ชมรมท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อชุมชน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


นางเสือดาวเพศที่3


ใต้อาคาร 7 และซุ้มรับสมัครสมาชิกชมรม


การทำกิจกรรมPRผลิตภัณฑ์ของตัวแทนธุรกิจเอกชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น